İhtiyaçları Belirleyin, Kaynakları Yönetin

Mobil uygulaması ile her zaman, her yerden projenizi yönetin.

Proje planınızı yapın, görevler, aktiviteler, notlar ile projenizi yönetin. Bir bakışta proje durumunu görün.

Projenize aktiviteler ve masraflar girin, faturalandırılabilir kaynaklarınızı etkili ve verimli bir şekilde yönetin.

Görev listelerini, kanban ve takvimi kullanarak ekibinizin işlerini yönetin.

Güçlü Özellikleri Keşfedin

Görevler

Manuel ya da şablondan görev ekleyin. Alt görevler için görevlere kontrol maddeleri ekleyin, dilerseniz kontrol maddesine sorumlu kişi atayın.

Aktiviteler

Göreve aktiviteler ekleyerek görev için toplam çalışılma süresini tespit edin. Görevlerden bağımsız projeye aktiviteler ekleyin.

Doküman Yönetimi

Projelerinize ya da görevlerinize ilgili dokümanları ekleyin. Tek ekranda eklenen tüm dokümanları listeleyin.

Forum

Forum konuları ekleyin, projenin diğer katılımcılarının konuya yorum yapabilmelerini sağlayın.

Bütçe

Proje bütçesi oluşturun, hedeflenen ve gerçekleşen gelir gider kalemlerini karşılaştırın, aralarındaki farkı ve gerçekleşme oranlarını görün.

Maliyet

Belirlenen bütçe çerçevesinde proje maliyetlerini yönetin, maliyet bütçe kontrollerini yapın.

Masraf

Grup ve kategorisini belirleyin, sınırsız sayıda masraf merkezi ve masraf gider kalemi tanımlayın.

Yetkilendirme

Departman, kişi ya da roller bazında yetkilendirme ayarlarını yapın. Kimlerin projeye erişebileceğini belirleyin.

İşinize Değer Katan Çözümler

Hemen kullanmaya başlayın

Kanban listeleri ile proje adımlarının görünümünü basitleştirin ve çalışanların iş birliğini geliştirin, proje verimliliğini arttırın.

 

Projelere ve görevlere aktiviteler, forum mesajları, notlar, destek kayıtları ekleyin, projeleri takip için karmaşık iş adımlarını unutun.

 

Görevler, aktiviteler, notlar, proje planlaması, gantt, kanban, bütçe, maliyet proje yönetimi uygulamaları temel özellikleridir.